GDPR

Ochrana osobních údajů ToFitko Čakovice, ToFitko Palmovka, ToFitko Fox Gym

Pokud jste naším klientem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. Zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosíme s ochranou osobních údajů̊, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně̌ osobních údajů̊).

Kdo je správce

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Provozovatel: 

  • Ricochetový a sportovní klub, spol. s r.o. nám.
  • nám. Dr.  Václava Holého 1054 / 13, Praha 8 180 00
  • IČO: 27183602

Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na tel. +420 602 220 101 čísle, nebo na emailu: pulkrab@svetpodpalmovkou.cz

Rozsah osobních údajů̊ a účely zpracování

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

  • Poskytování služeb (Vstup, permanentka, kreditní permanentka). Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, telefon, adresa, fotografie, nezbytně potřebujeme k plnění (např. zaslání přístupů do aplikace, zaslání smlouvy, umožnění vstupu do klubu atd.), či případně dodání zboží.
  • Vedení účetnictví a platba. Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů včetně poskytnutí vašich údajů poskytovatelům platebních řešení (platební brána atp.)
  • Marketing – zasílání newsletterů a tipů. Vaše osobní údaje (e-mail a jméno) potřebuje pro zasílání aktuálních novinek, změn v rozvrhu a dalších akcí spojených s využitím služeb v našich zařízení na základě Vašeho oprávněného zájmu. Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 10 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas kdykoliv odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
  • Fotografická dokumentace. Pro účely propagace živých akcí a reportů z těchto akcí zpracováváme vaše fotografie, případně video z těchto akcí. Fotografie jsou také nutné pro vaši identifikaci při automatizovaném vstupu do klubu.

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožnuje sbírání osobních údajů̊. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci. Vaše data budou figurovat v zabezpečeném interním systému pro správu klientů a rezervací.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajištují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: podkominem@tofitko.cz.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů̊ zpracování. (např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje od nás/ ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily a SMS zprávy s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme, jste-li náš zákazník, na základě našeho oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů, prostřednictvím tlačítka odhlásit přímo v emailové komunikaci.

Prohlášení

Potvrzujeme, že naši zaměstnanci a ostatní personál jsou proškoleni v rámci oblasti GDPR a nesmí nakládat s osobními údaji v rozporu s touto směrnicí a tímto dokumentem.

Provozovatel sítě ToFitko garantuje vynaložení sil ve směru zdokonalování v ochraně osobní údajů. Při výběru dodavatelů apod. dbáme na to, abych forma spolupráce garantovala zajištění kvality a dodržení směrnice o GDPR.